सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनी प्रावधान

प्रस्तुतिः पुण्यशिला श्रेष्ठ
२९ चैत्र २०७८, मंगलवार १०:४५

विवाहसँग सम्बन्धित रहेको कानून लेखिएको जानकारीअनुसार सम्बन्ध विच्छेद भन्नाले कानूनको अङ्ग पुयाई अथवा कानूनी प्रक्रियाद्वारा विवाहित दम्पतीले आफूलाई सो दाम्पत्य जीवनबाट अलग्याउनु अथवा त्यस्तो दाम्पत्य जीवनको अन्त्य गर्नु हो । यसरी सोझो अर्थमा बुझ्नुपर्दा सम्बन्ध विच्छेद भनेको वैवाहिक जीवनको अन्त्य हो । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ३ मा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
पुरुषले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाउने आधारहरुः
दफा ९४. पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः पतिले देहायका कुनै अवस्थामा पत्नीको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछः
(क) कानूनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा ।

पत्निले सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाउने आधारहरुः
दफा ९५. पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेः पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्नेछिन्ः
(क) कानूनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा,
(ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा,
(च) पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*