फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरु

प्रस्तुति : सपना थिङ
२५ आश्विन २०७८, सोमबार १८:३८

मुलुकी अपराध संहिता, २०७५ को परिच्छेद –२ मा ब्यवस्था गरिएका केही फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरु निम्न प्रकारका छन् :
१. कानून बमोजिमको काम कसूर नहुनेः कानून बमोजिम गर्नु पर्ने वा कानूनले क्षम्य मानेको कामलाई कसूर मानिने छैन ।
२. कानून बमोजिम बाहेक सजाय नहुने ः कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय हुने छैन ।
३. तथ्यको भ्रममा परी गरेको काम कसूर नहुने ः तथ्यको भ्रममा परी कानून बमोजिम गर्नुपर्ने वा क्षम्य मानिएको विश्वास गरी असल नियतले गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन । तर कानूनको अनभिज्ञतामा गरेको काम क्षम्य हुने छैन ।
४. एउटै कसूरमा दोहोरो सजाय नहुने ः कुनै व्यक्ति बिरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय गरिने छैन ।
५. स्वच्छ सुनुवाईबाट वञ्चित नहुनेः कुनै व्यक्ति सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट हुने कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाईबाट वञ्चित हुने छैन ।
६. आफ्नो बिरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्नेः कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो बिरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने छैन ।

७. कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने: कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूर गरेको प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*